Aandelen advies

Wens je aandelen advies, bijvoorbeeld om na te gaan op welke manier je het best kunt handelen? Indien je weinig ervaring hebt met het handelen in aandelen is het in ieder geval verstandig voldoende spreiding aan te brengen en gebruik te maken van vooral aandelen in beleggingsfondsen. Blijf nog even weg van de derivaten, aangezien deze meer risico met zich meebrengen en vaak wat lastiger in elkaar zitten. Een aandelen advies leidt nooit tot een gegarandeerde koerswinst, maar kan je wel helpen om de meest verantwoorde keuzes te maken en gecontroleerde risico’s te nemen.

Spreiding aanbrengen in de aandelen

Een eerste aandelen advies is altijd om voldoende spreiding aan te brengen in de aandelen. Een belegger heeft te maken met twee vormen van risico; het marktrisico en het bedrijfsspecifieke risico. Het marktrisico draagt ieder aandeel met zich mee, dit gaat om de totale economische ontwikkeling binnen de markt. Het bedrijfsspecifieke risico valt echter weg te spelen, door aandelen van bedrijven te kopen die zich tegenovergesteld gedragen bij bepaalde economische ontwikkelingen. Tijdens economische tegenslag hebben technologiebedrijven daar bijvoorbeeld al snel last van, terwijl producenten van voedingsmiddelen daar veel minder van merken.

Het aandelen advies is om voldoende spreiding aan te brengen, aangezien je op die manier de mogelijkheid hebt de scherpe kantjes eraf te halen en voor een aantrekkelijk gemiddeld rendement te zorgen. Het aandelen advies voor beginnende beleggers luidt dan ook veelal gebruik te maken van beleggingsfondsen of zelfs de ETF’s. Een beleggingsfonds bevat verschillende aandelen, waarbij de manager van het fonds zorgt voor een goede spreiding. Een ETF bestaat uit alle aandelen in een bepaalde index, zoals de AEX. Je betaalt beheerskosten voor een beleggingsfonds, waardoor de ETF’s een meer voordelige optie vormen. Houd er in dat geval rekening mee dat je passief belegt, aangezien je de markt volgt en je deze niet kunt verslaan.

Aandelen en derivaten

Het aandelen advies voor beginnende beleggers luidt daarnaast verstandig om te gaan met de verschillende derivaten, ten opzichte van de aandelen zelf. Aandelen in beleggingsfondsen en bijvoorbeeld ETF’s laten zich op een behoorlijk duidelijke manier verhandelen, waardoor de invloed van bijvoorbeeld bedrijfssituaties of economische situaties duidelijk is. Wacht met het toepassen van een hefboomconstructie en het handelen in derivaten tot je wat meer ervaring hebt, zodat je de risico’s op de juiste manier in kunt schatten en je geen onverantwoorde risico’s neemt.

Indien je een aandelen advies wenst met het oog op derivaten is het van belang deze eerst goed te doorgronden. Gebruik een turbo met behulp van een hefboomconstructie alleen wanneer je voldoende kapitaal achter de hand hebt, waardoor de blootstelling beperkt blijft en je een eventueel verlies goed op kunt vangen. Gebruik optie-constructies om bijvoorbeeld een verzekering in te bouwen, waarmee je een eventuele ontwikkeling van de koers in een andere richting toch goed op kunt vangen. Totdat je deze opties en derivaten goed begrijpt luidt het aandelen advies vooral te handelen in de beleggingsfondsen en ETF’s, waarmee je eenvoudig zorgt voor voldoende spreiding en relatief eenvoudige producten.