Obligaties

Denk je na over het beleggen in obligaties? Dit vormt een alternatief voor aandelen. Het rendement van obligaties valt over het algemeen wat lager uit, maar dat betekent aan de andere kant ook dat je het risico kunt beperken. Wat dat betreft is het binnen het beleggen verstandig om gebruik te maken van een mix van aandelen en obligaties. Beleg je bijvoorbeeld 40 jaar voor je pensioen? Beleg dan eerst vooral in aandelen en schuif de mix steeds meer op richting de meer veilige obligaties, om grote risico’s te vermijden.

Risico van obligaties

Een obligatie is in principe niets anders dan een lening, die je verstrekt aan de onderneming die de obligaties uitgeeft. Het is tevens mogelijk om obligaties van overheden aan te kopen. Je ontvangt een rente over de obligaties, die we kennen als de couponrente. Het grote risico van obligaties bestaat uit het niet aflossen hiervan door de onderneming of overheid, als het gevolg van bijvoorbeeld een faillissement. Je kunt het risico van de obligaties inschatten door goed te kijken naar de rating die bijvoorbeeld Moody’s en S&P meegeven.

Rating van obligaties

De rating van obligaties laat zien in hoeverre je hiermee risico loopt en of het verstandig is om deze aan te kopen. Op het moment dat je gaat beleggen is het verstandig om allereerst na te denken over een risicoprofiel. Ben je bereid een hoger risico te nemen en wil je daarmee zorgen voor een hoger rendement, of vind je het aan de andere kant van belang dat het risico beperkt blijft? Het is doorgaans verstandig om meer risico te nemen met obligaties of aandelen wanneer je nog minimaal 10 jaar belegt. Wil je korter beleggen of handelen in obligaties? Beperk dan het risico om eventuele grote verliezen te beperken.

De rating van obligaties kun je eenvoudig gebruiken om het risico in te schatten. Een AAA-rating staat voor een superieure kredietwaardigheid, met een maximale veiligheid. Een AA rating is nog altijd hoog en een A rating is bovengemiddeld. BBB staat voor een beneden gemiddelde rating, een BB vormt een lage rating en een B rating is zelfs al zeer speculatief. Ben je bereid meer risico te nemen, in ruil voor een hoger rendement op je obligaties? Kies dan voor een CCC rating met een aanmerkelijk risico, of een CC rating die al zeer speculatief is. We spreken bij speculatieve aandelen van junk bonds, waardoor je daar met name als beginnende belegger beter van weg kunt blijven.

Rente op obligaties

Op het moment dat je belegt in obligaties ontvang je daar een rente over, waarmee je ervoor zorgt dat je een aantrekkelijk rendement kunt maken. Over het algemeen is de vergoeding hoger dan die op een spaarrekening, aangezien je hiermee iets meer risico loopt. De rente op obligaties bestaat allereerst uit een deel couponrente, die veel aanbieders van obligaties bieden als een vaste vergoeding per jaar. Het is tevens mogelijk gebruik te maken van obligaties met een variabele vergoeding.

Daarnaast is het met obligaties die je koopt op de beurs mogelijk om een koersrendement te maken. In dat geval ben je afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente, de kredietwaardigheid van de uitgevende partij en de vraag en het aanbod van de beleggers. Op het moment dat de vraag naar obligaties toeneemt of de marktrente zich op de juiste manier ontwikkelt zal de koers oplopen. Dit betekent dat de waarde toeneemt en je de mogelijkheid hebt om een obligatie inclusief een positief rendement te verkopen. Op die manier kun je zowel met de rente als de koers een leuke winst maken en levert het handelen in obligaties een rendement op.

Couponrente en aflossing

Op het moment dat je belegt in obligaties kun je rekenen op een couponrente, mits de aanbieder hiervan aanbiedt dit uit te keren. In veel van de gevallen gaat het om een vaste couponrente, afhankelijk van de rating waar je gebruik van maakt. Kies je voor obligaties met een relatief lage rating? Dan zal de couponrente oplopen, waardoor je een hoger rendement kunt maken. Het is tevens mogelijk gebruik te maken van obligaties met een variabele couponrente, waardoor het rendement dat je maakt niet vaststaat.

De obligaties hebben over het algemeen een bepaalde looptijd, van bijvoorbeeld 10 jaar. Dit betekent dat de obligaties na die 10 jaar hun aankoopwaarde weer op zullen leveren. Tijdens het aankopen van een obligatie leen je geld uit aan een onderneming of een overheid. Het aflossen van de obligaties zorgt ervoor dat je het geld weer terug kunt krijgen, waardoor je het volledige bedrag weer in handen krijgt. Uiteraard bepaalt het risico van een obligatie de vergoeding tijdens de looptijd van een obligatie, waardoor het mogelijk is om meer of minder risico te nemen met deze vorm van beleggen.

Koers van een obligatie

De koers van obligaties is afhankelijk van een aantal verschillende elementen. De koers wordt altijd weergegeven in procenten, waardoor dit anders werkt dan de aandelen die we verhandelen op basis van een bepaalde koers in euro’s. Een obligatie heeft een nominale waarde en een koers ten opzichte hiervan. Op het moment dat de obligatie een nominale waarde heeft van €1.000 en een koers van 108% betekent dat een waarde van €1.080 op dit moment. De koers van de obligaties is onder andere afhankelijk van de stand van de rente en het risico dat een debiteur (de uitgevende partij) met zich meebrengt.

Op het moment dat de rente daalt zal de koers van de obligaties over het algemeen stijgen en andersom. Op het moment dat de rating van een uitgevende partij daalt zal dit tot gevolg hebben dat de markt een hogere vergoeding eist over het geleende kapitaal, waardoor de koers van de obligaties over het algemeen zal dalen. Dit zijn zaken om rekening mee te houden op het moment dat je wilt handelen in obligaties. Kies hiervoor wanneer de rente zal dalen en kies voor ondernemingen of landen die de komende tijd een betrouwbare indruk zullen maken, zodat de koers op blijft lopen.