Opties

Wil je beleggen in opties, of daar meer over weten zodat je daar in de toekomst wellicht gebruik van kunt maken? Het handelen in opties behoort tot het beleggen, maar meer specifiek tot het speculeren. Je speculeert met opties op een bepaalde waarde van een onderliggende asset, wat bijvoorbeeld een aandeel kan zijn. Opties vormen in tegenstelling tot aandelen geen daadwerkelijke asset, het gaat om het recht om een bepaald aandeel of een andere asset te kopen of te verkopen.

Op het moment dat je handelt in opties koop je bijvoorbeeld de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode een aandeel te kopen. Hiervoor spreek je een bepaalde vaste prijs af. Is die prijs lager dan de waarde op dit moment? Dan heb je dankzij de opties de mogelijkheid om de aandelen voordelig aan te kopen en daarmee als het ware direct een interessant rendement te maken. Andersom kun je opties gebruiken om een positief rendement te maken op het moment dat de koers van een onderliggende asset daalt.

Put- en callopties

Het handelen in opties biedt in principe twee verschillende mogelijkheden. Je kunt gebruik maken van een calloptie of een putoptie, afhankelijk van de beweging van de koers van een onderliggende waarde die je verwacht. Dit betekent dat je met opties de mogelijkheid hebt om zowel bij koersstijging als koersdaling een positief rendement te maken, iets dat je niet lukt op het moment dat je reguliere aandelen aan zou kopen.

Een calloptie biedt je het recht om een bepaalde onderliggende waarde te kopen. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een calloptie op het moment dat je verwacht dat het aandeel van Shell de komende tijd in waarde op zal lopen. Je koopt voor een bepaalde premie dan een calloptie, het recht om het aandeel tegen een vast bedrag te kopen, wat relatief voordelig is indien de waarde in de tussentijd oploopt.

Een putoptie biedt je het recht om een bepaalde onderliggende waarde te verkopen. Dit zit wat abstracter in elkaar, aangezien je de aandelen nog niet hoeft te kopen, om ze al wel te koop aan te kunnen bieden. Je koopt het recht om de aandelen te verkopen, waardoor dit geld op kan leveren indien de onderliggende waarde in de tussentijd afneemt. Je verkoopt dan tegen een relatief hoge waarde, waardoor je een aantrekkelijk rendement maakt.

Risico’s van opties

Houd goed rekening met het risico van opties, aangezien het gaat om afgeleide producten, die we ook wel derivaten noemen. De onderliggende aandelen kunnen in waarde fluctueren, waardoor ook de waarde van een optie kan schommelen. Het is zelfs mogelijk dat de opties uiteindelijk waardeloos blijken, aangezien de verwachte ontwikkeling van de koers uit blijft. Houd er rekening mee dat het schrijven van opties meer risico met zich meebrengt dan het kopen hiervan. Zorg ervoor dat je voldoende ervaring hebt met beleggen, om goed gebruik te kunnen maken van de beschikbare opties.

Onderliggende waarde en looptijd

Op het moment dat je wilt handelen in opties is het in ieder geval van belang om goed te kijken naar de onderliggende waarde waarvan sprake is. In de meeste gevallen vormt het aandeel de onderliggende waarde, waardoor je die koers in de gaten dient te houden. Het is tevens mogelijk een optie te nemen op de ontwikkeling van een index of een valuta.

De looptijd van een optie bedraagt doorgaans 3, 6 of 9 maanden. Korter of langer is ook mogelijk en de looptijd staat voor de periode waarin je het recht uit kunt oefenen.

Expiratie en koper of schrijver

Daarnaast krijg je bij het handelen in opties te maken met de expiratie en de optie om koper of schrijver te worden. De expiratie vindt plaats aan het eind van de looptijd, waarna de optie geen waarde meer heeft. De expiratiedatum vindt plaats op de derde vrijdag van de maand, of naar de beursdag hiervoor indien dit geen beursdag is.

Je bent koper van een optie wanneer je met een calloptie kiest voor het recht om te kopen of het recht om te verkopen bij een putoptie. Je bent schrijver van een optie wanneer je bij een calloptie de verplichting tot verkopen hebt, of je bij een putoptie de verplichting tot kopen hebt.

Optiepremie

Indien je handelt in opties betaal je daarvoor een bepaalde optiepremie. Dit bedrag betaal je voor het recht om de optie uit te kunnen voeren en gaat dus ten koste van het netto rendement dat je kunt maken op basis van de koerswinst. Over het algemeen betaal je een optiepremie voor het recht om 100 aandelen te kunnen kopen, of deze aan de andere kant te kunnen verkopen. De schrijver van een optie verplicht zich de aandelen te leveren of te kopen, afhankelijk van het type optie. Als koper heb je het recht om te kopen, maar kun je ook besluiten dat niet te doen.

Amerikaanse en Europese opties

Houd er met het oog op het uitoefenen van opties rekening mee dat er een verschil bestaat tussen Amerikaanse en Europese opties. Bij Amerikaanse opties kun je deze gedurende de looptijd op ieder gewenst moment uitvoeren. Een Europese optie kun je alleen op de afloopdatum besluiten uit te voeren. Je kunt een optie uitvoeren aan de hand van een fysieke levering (aandelenopties), of door voor een verrekening in contanten te zorgen, iets dat we ook wel cash settlement noemen.

Risico’s opties afdekken en kansen benutten

Je kunt opties voor een aantal verschillende toepassingen gebruiken. Je hebt hiermee bijvoorbeeld de mogelijkheid om je te beschermen tegen koersdalingen. Koop putopties op het moment dat je aandelen hebt, om je in te dekken tegen een flinke daling. Daarnaast kun je zorgen voor inkomen op aandelenbezit, door callopties te schrijven. Houd er rekening mee dat je verplicht bent aandelen te leveren wanneer de koers stijgt en je jezelf daarmee in de vingers kunt snijden. Tenslotte kun je opties gebruiken om een hefboom te creëren, waardoor je een relatief klein bedrag nodig hebt om aan de andere kant toch met grote bedragen te kunnen handelen en een aantrekkelijk absoluut rendement te behalen.