Vermogensbeheer

Wil je gebruik maken van vermogensbeheer, of ben je benieuwd wat dit inhoudt? Het vermogensbeheer is interessant op het moment dat je een flink kapitaal tot je beschikking hebt, dat je wilt uitbouwen of behouden, zonder dat je daar zelf omkijken naar hebt. Je zou het geld op een spaarrekening kunnen zetten, maar als het gevolg van een lage rente en de vermogensrendementsheffing levert dit niet zelden een negatief rendement op. Je kunt in plaats daarvan kiezen voor vermogensbeheer, waarmee het mogelijk is meer aantrekkelijke positieve rendementen te behalen.

Aandelen en obligaties

Het vermogensbeheer vindt plaats door vermogensbeheerders, analisten en beleggers die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden tot beleggen. Zij gebruiken het kapitaal van verschillende vermogende klanten, om het totale kapitaal op de meest gunstige manier te kunnen beleggen. Ze maken hiervoor over het algemeen gebruik van een combinatie van aandelen en obligaties, om tot een stabiel rendement te kunnen komen. Op het moment dat je gebruik wilt maken van vermogensbeheer kun je zelf aangeven in hoeverre je wel of geen risico wilt nemen, om voor een hoger rendement te kunnen zorgen. Het is op die manier mogelijk te pogen een kapitaal te behouden en te beschermen tegen de inflatie, of juist op zoek te gaan naar aantrekkelijke koerswinsten met het risico ook wat te verliezen.

Binnen het vermogensbeheer zullen de beleggers over het algemeen gebruik maken van zowel beleggingsfondsen als specifieke aandelen, opties en obligaties. Men kent het volledige spectrum van mogelijkheden en zorgt er daarmee voor dat je maximaal kunt profiteren van de kansen die er liggen. Daarnaast zorgt het aanzienlijke kapitaal waarmee zij kunnen beleggen er veelal voor dat de kosten beperkt blijven en je kunt rekenen op een rendement dat hoger is dan wanneer je zelf zou beleggen.

Beheerskosten voor vermogensbeheer

Houd er aan de andere kant rekening mee dat het vermogensbeheer natuurlijk niet gratis is, de verschillende beleggers en analisten verdienen geld aan de beleggingsresultaten die ze behalen. Afhankelijk van de uitvoerder van het vermogensbeheer betaal je een vaste fee per jaar, eventueel op basis van het kapitaal dat je inlegt. Daarnaast is de kans groot dat je een gedeelte van het bruto rendement af zal staan aan de vermogensbeheerder. Het vermogensbeheer zal daarmee altijd leiden tot een iets lager netto rendement, al kan dat nog altijd hoger liggen dan wat je zelf had kunnen bereiken.

Indien je nadenkt over vermogensbeheer is het in ieder geval van belang om na te gaan of je voldoende kapitaal beschikbaar hebt, dat je niet direct hoeft te gebruiken als het even tegen zit. Ga na of je zelf wilt beleggen of je dit graag uit handen wilt geven en of je bereid bent een deel van het bruto rendement af te staan aan de beleggers en analisten. Vergelijk het vermogensbeheer bij verschillende aanbieders en houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, dus je vooral naar de kosten en kansen dient te kijken.